De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.

Onder elkaar worden verschillende portefeuilles verdeeld. Bij het toezicht volgen we de Zorgbrede Governance Code. Structureel vindt er overleg plaats met de directeur – bestuurder, maar ook met de CR, de OR en het MT.

 

Samenstelling Raad van Toezicht:

 

Jilis van Kuilenburg, voorzitter, algemeen

Arie van Dusseldorp, vicevoorzitter, financiën

Teus van Eck, kwaliteit van zorg

Geerarda de Vries-Kuyntjes, secretaris, HRM

Chris van Wijk, vastgoed

 

De leden van de RvT houden zich aan de richtlijnen van de NVTZ t.a.v.

• Goed Toezicht: voldoen aan de professionaliteitseisen van de NVTZ, d.w.z. volgen van cursussen voor toezichthouders in de zorg.

• Transparantie: benaderbaar via e-mailadres, informatie over aanvullende kennis- en competentieontwikkelingen en publicatie van het jaarverslag.

• Reflectie: de RvT evalueert haar eigen functioneren al dan niet met een externe deskundige.

De Raad van toezicht is als volgt te bereiken:

rvt@al-h.nl