Wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Wat regelt Wzd?

De Wzd regelt:

  • In welke situaties onvrijwillige zorg en/of opname aan de orde kan zijn;
  • Hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen wordt; 
  • Wanneer onvrijwillige zorgverlening geëvalueerd moet worden.

De besluitvormingsprocedure waarborgt een zorgvuldig onderzoek naar mogelijke alternatieven voor onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is alleen toegestaan als er geen alternatieven zijn.

Mocht  u het niet eens zijn met een uiteindelijk besluit over de onvrijwillige zorg en hier niet samen met de zorg uitkomen dan kunt u contact opnemen met de externe cliëntvertrouwenspersoon Mevr. Tessa Verlaan, verdere gegevens hierover ziet u in de flyer "Zorgbelang" op deze pagina.

Voor meer uitgebreide informatie verwijs ik u naar het filmpje op deze pagina en naar het uitgebreide document dat hieronder beschikbaar is. Heeft u na het lezen van het document en het zien van het filmpje nog vragen schroom dan niet contact op te nemen met de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende van uw naasten of de teamleider.