Inleiding

Voor Avondlicht geldt het uitgangspunt dat iedereen zijn werk zo goed mogelijk doet: op een verantwoorde manier en met volledige inzet. Toch kan het voorkomen, dat er fouten of vergissingen worden gemaakt. De cliënten van Avondlicht kunnen hun klachten daarover kenbaar maken. Avondlicht kent daarvoor een klachtenregeling.

De klachtenregeling moet ervoor zorgen dat ontevreden cliënten goed geholpen worden en wel zo, dat zij vertrouwen houden in Avondlicht. Een goede registratie van alle klachten kan zicht geven op de dingen die verbeterd kunnen worden.

 

Wat te doen bij een klacht

Als u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u deze met ons bespreekt. Alleen door te weten wat er anders of beter kan, zijn wij in staat de zorg- en dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren. Aarzel dus niet en maak een afspraak om uw klachten, wensen en tips te bespreken. U heeft als cliënt het recht door ons gehoord te worden.

U kunt uw klacht in een persoonlijk gesprek met de medewerker, of de teamleider bespreken. Komt u er samen niet uit dan kunt u een afspraak maken met de directeur-bestuurder.

 

De vertrouwenspersoon

Is het niet (meer) mogelijk met de direct betrokkene, de teamleider of de directeur-bestuurder te praten, dan is het goed om te weten dat er ook andere wegen zijn.

Zo kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Dit is iemand die niet direct bij de zorg- en dienstverlening is betrokken.

Contactgegevens kunt u opvragen bij de receptie.

 

U kunt bij deze persoon onder meer terecht voor:

- het vrijblijvend bespreken van uw onvrede

- informatie en/ of advies over een mogelijke aanpak van uw klacht

- ondersteuning bij het aanpakken van uw klacht

- informatie over andere mogelijkheden ( bijvoorbeeld bemiddeling)

 

Externe klachtencommissie

Tenslotte bestaat de mogelijkheid een klacht schriftelijk voor te leggen aan de externe onafhankelijke klachtencommissie gezondheidszorg Nijmegen waar Avondlicht bij is aangesloten.

 

Behandeling van een klacht door de externe klachtencommissie

De klachtencommissie SKGN behandelt alle schriftelijk binnengekomen klachten volgens een vaste procedure. Hierbij wordt de klacht zorgvuldig onderzocht, waarbij alle benodigde gegevens worden geraadpleegd. Er is sprake van hoor en wederhoor voordat de klachtencommissie SKGN tot een gefundeerd oordeel komt over de klacht. De commissie brengt altijd de directeur-bestuurder van Avondlicht op de hoogte van dit oordeel. Allen die betrokken zijn bij de uitvoering van de klachtenregeling, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.

 

Melden bij externe klachtencommissie

Het meldadres van de Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen is:

Klachtencommissie SKGN

t.a.v. de ambtelijk secretaris

Postbus 31071

6503 CB Nijmegen

Per mail: klachtencommissie@skgn.nl

Per telefoon: 06-823 140 33.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb