U kunt bij ons wonen met een tijdelijke of langdurige indicatie. Zowel PG als somatiek, met of zonder behandeling.
Wij hebben verschillende (grootte van) appartementen in Avondlicht. Het maakt niet uit onder welk regime u bij ons woont. Ook al verandert de financiering, u kunt blijven wonen in uw appartement. Alleen indien u gedurende uw verblijf een indicatie krijgt voor PG zorg op een gesloten afdeling zult u moeten verhuizen.
Uiteraard bestaat de mogelijkheid om als u dit wenst in een ander appartement te gaan wonen in geval er een appartement vrij komt.
Wij bieden ook diverse mogelijkheden voor echtparen om bij ons te wonen. U kunt er bv beiden voor kiezen om uw eigen appartement te bewonen, maar er zijn ook mogelijkheden om 1 appartement in te richten als gezamenlijke slaapkamer en 1 als gezamenlijke woonkamer. Wij bieden deze mogelijkheden graag aan.
Voor meer informatie over het wonen in Avondlicht verwijzen wij naar de brochure “Thuis in Avondlicht”.
 
Een aparte afdeling is de PG afdeling. In juni 2019 zijn we met deze afdeling verhuisd naar de nieuwbouw.
Deze locatie is specifiek ingericht voor bewoners met een psychogeriatrisch ziektebeeld. Op deze afdeling is het heel belangrijk om een woon-leefklimaat te bieden waarin mensen zich veilig en vertrouwd voelen. Veilig, omdat het een beschermde en dus gesloten afdeling is. Vertrouwd, omdat we in de huiskamers een huiselijke sfeer creëren. De bewoners brengen gewoonlijk de dag door in de huiskamer, onder volledige begeleiding. Op de afdeling organiseren de medewerkers elke dag activiteiten en zorgen ze op die wijze voor dagritme en structuur in het leven van de bewoners.
Voor meer informatie over de afdeling en over het toezicht op deze afdelingen verwijzen wij naar de brochures "Wet BOPZ Brochure voor cliënt en familie” en “Toezicht regeling op PG afdeling”