Locatie Perengaarde

Deze locatie is een kleinschalige locatie waar 24 bewoners met dementie wonen. De bewoners hebben een grote eigen slaapkamer en een gedeelde badkamer. Er zijn 4 grote huiskamers waar gemiddeld 6 tot 8 bewoners verblijven gedurende de dag. Deze locatie heeft een prachtige grote binnentuin waar bewoners en hun naasten kunnen verblijven, helpen met tuinwerkzaamheden en waar vogels zijn. Daarnaast heeft iedere huiskamer middels schuifdeuren de mogelijkheid om op het eigen aangrenzende terras te verblijven.

Er werkt hier een eigen team medewerkers en een teamleider. Binnen deze locatie hebben we te maken met de Wet Zorg en Dwang. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Voor meer informatie over deze nieuwe wet ( voorheen de BOPZ) verwijs ik u naar het tabblad documenten waar u de folder kunt vinden over deze wet.

Voor meer informatie betreffende deze locatie ( of over de Wet) kunt u contact opnemen met de teamleidster van deze afdeling mevr. M Kievit.

Gelieve als u op bezoek komt geen kerststerren of bolplanten ( amaryllis, narcissen) meenemen voor de bewoners. Deze zijn namelijk giftig.