Dagbesteding
 
Vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kunt u vanuit de gemeente een indicatie krijgen voor dagbesteding. Dat kan gedurende 5 dagen per week. Het vervoer zit ook in deze indicatie.
De dagbesteding wordt bij ons geïntegreerd in onze ontmoetingsruimte (De Boomgaard), waar de meeste activiteiten plaatsvinden en waar gegeten kan worden.
 
 
Thuiszorg
 
Wij bieden (huishoudelijke) zorg thuis in de directe omgeving van Avondlicht. Wij bespreken graag met u onze mogelijkheden hierin.
Mocht u hierover meer informatie willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met mevr. C. van Laar.