Medewerkers

Avondlicht kent ongeveer 100 medewerkers. Naast medewerkers in de zorg met verschillende kwalificatieniveaus werkt er een grote groep medewerkers in de dagbesteding. Verder werken er in Avondlicht huishoudelijke medewerkers en de medewerkers in onze keuken.

De overhead bij Avondlicht is klein, naast een receptiemedewerker is er een administrateur 4 teamleiders en een medewerker kwaliteit.

Met elkaar proberen we er voor te zorgen dat Avondlicht kwaliteit kan bieden en het u aan niets ontbreekt, ieder in zijn/haar eigen rol.

 

 

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad bestaat uit 5 personen. Deze worden gekozen uit de verschillende kiesgroepen, waardoor er verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn in de OR.

De werkwijze van de Ondernemingsraad is vastgelegd in een OR-reglement.

Maandelijks overlegt de Ondernemingsraad eerst met elkaar en daarna met de directeur-bestuurder. De Ondernemingsraad maakt de agenda en de notulen in de organisatie bekend om zo de achterban te informeren.

De Ondernemingsraad volgt externe scholingen op onderwerpen die zij zelf aangeven.