Medewerkers

Avondlicht heeft ongeveer 100 medewerkers. Naast medewerkers in de zorg met verschillende kwalificatieniveaus is er een grote groep medewerkers werkzaam in de dagbesteding. Daarnaast zijn er medewerkers in de huishoudelijke dienst en in de keuken.

De overhead bij Avondlicht is klein: naast een receptiemedewerker zijn er een administrateur 4 teamleiders en een medewerker kwaliteit.

Met elkaar proberen we er voor te zorgen dat Avondlicht goede kwaliteit biedt en het u wat dat betreft aan niets ontbreekt. Ieder in zijn/haar eigen rol.

 

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit 5 personen. Deze worden gekozen uit de verschillende kiesgroepen, waardoor er verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn in de OR.

De werkwijze van de ondernemingsraad is vastgelegd in een OR-reglement.

De ondernemingsraad vergadert maandelijks: eerst met haar leden en daarna met de directeur-bestuurder. De ondernemingsraad maakt de agenda en de notulen in de organisatie bekend om zo de achterban te informeren.

De ondernemingsraad volgt externe scholingen. De onderwerpen geeft zij zelf aan.